Teisės ir teisėsaugos institucijos programos studentų dėmesiui!

whitespace

Informuojame, kad teisės baigiamasis kvalifikacinis egzaminas vyks bendra tvarka – testas (1,5 val.), praktinės užduotys (1,5 val.), nuotoliniu būdu 2020 m. gegužės 22 d. 12 val. per MOODLE.Studentai bus priskirti prie teisės kvalifikacinio egzamino sukurto MOODLE aplinkoje.Studentai privalo turėti vaizdo rodymo įrenginį, kompiuterį su internetiniu ryšiu, kad komisijos nariai nuotoliniu būdu galėtų stebėti egzamino eigą.

ĮSAKYMAS DĖL KVALIFIKACINIO EGZAMINO
[][]