Teisės, technologijų, vadybos katedrų mini konferencija

2020 m. spalio 5 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyko konferencija „Specialistų poreikis darbo rinkos kaitai“, kurią organizavimo Vadybos katedros vedėja lekt. Alvinija Venckuvienė, Teisės katedros vedėja doc. R. Šliažienė, Technologijų katedros vedėja doc. dr. Simona Grigaliūnienė. Po sveikinimo žodžio, kurį tarė Lietuvos verslo kolegijos steigėja doc. dr. Genovaitė Avižonienė, pranešimus pristatė Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Vaida Railienė „Specialistų priėmimas ir atleidimas iš darbo, darbo kodekso pažeidimai“, taip pat Lietuvos verslo kolegijos vadybos katedros dėstytoja lekt. Irina Solomatina skaitė pranešimą tema ,,Logistikos specialistų poreikis darbo rinkoje“, Technologijų katedros vedėja doc. dr. Simona Grigaliūnienė skaitė pranešimą tema ,,IT Specialistų poreikis darbo rinkai didėjant skaitmenizavimo procesų diegimui”. Po pranešimų pristatymo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė padėkojo pranešėjams ir įteikė pažymėjimus. Pilna kolegijos konferencijų salė parodė, kad studentai, akademinė bendruomenė ir kiti suinteresuoti asmenys domisi vadybos, teisės ir technologijų aktualijomis bei tendencijomis ir šių sričių specialistų įžvalgomis. Taip pat buvo galima stebėti tiesioginę konferencijos transliaciją online.
[, , , , ][]