Vadybos katedros diplomantų dėmesiui!

2019 m. kovo 8 d.  nuo 10:00 val. iki 12:00 val. nuolatinių studijų studentai, nuo 14:00 iki 16:30 val. ištęstinių studijų studentai pristato diplominio darbo teorinę dalį į Vadybos katedrą, katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Diplominio darbo teorinė dalis turi būti pasirašyta diplominio darbo vadovo. 2019 d. kovo 12 d. 17:00 val. vyks diplominio darbo teorinės dalies svarstymas 502 aud., studentų dalyvavimas būtinas.
[][]