VALSTYBINĖS STIPENDIJOS Dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms

VALSTYBINĖS STIPENDIJOSDalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms BALTARUSIJOJE2015–2016 M. M.

VALSTYBINĖS STIPENDIJOS
Dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms 
BALTARUSIJOJE
2015–2016 M. M.
KONKURSE GALI DALYVAUTI:

1-10 mėn. dalinėms studijoms:Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio kaip II kurso), magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai.

1-10 mėn. mokslinėms stažuotėms:Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantai, dėstytojai, mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

SKIRIAMAS FINANSAVIMAS:
–         skiriama stipendija;
–         apmokamos kelionės išlaidos į studijų ar mokslinės stažuotės vietą ir atgal.
DAUGIAU INFORMACIJOS: 
Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje www.smpf.lt → Programos → Valstybinės stipendijos → Programų konkursai

PARAIŠKOS TEIKIAMOS iki 2015 M. VASARIO 2 D.
 
„Konkursui: studijos, mokslinės stažuotės Baltarusijoje 2015–2016 m. m.“
Aukštojo mokslo programų skyrius
Švietimo mainų paramos fondas
Rožių al. 2, 03106 Vilnius
[][]