XIII tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA
 Kviečiame studentus ir jų mokslinius vadovus aktyviai dalyvauti konferencijos darbe bei svarstyti šalies ar regionų  vadybos aktualijas, ekonomikos plėtros problemas bei naujoves technologijų srityje XIII tarptautinėje studentų mokslinėje – praktinėje
 Konferencijoje
 AKADEMINIO JAUNIMO SIEKIAI: EKONOMIKOS, VADYBOS IR TECHNOLOGIJŲ ĮŽVALGOS 2016
2016 m. gegužės mėn. 6 d. Klaipėda
[][]