Apie

MŪSŲ PAGRINDINIS TIKSLAS – ruošti aukštos kvalifikacijos ekonomistus ir buhalterius, gebančius sėkmingai įsilieti ir įgytas žinias pritaikyti verslo bei viešąsias paslaugas teikiančiose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse.

Sėkmingai baigus studijas, kolegijos absolventams suteikiamas atitinkamai Ekonomikos ar Buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas profesinio bakalauro diplomas.

Studijų programos organizuojamos nuolatine ir nuotoline bei ištęstine studijų forma.
Trukmė: 3 ir 4 metai atitinkamai.

Studentams, įgijusiems tam tikrų kompetencijų kitose mokymo įstaigose, studijų programa gali būti atitinkamai trumpinama.

STUDIJŲ PRIVALUMAS – stipriai išvystyta nuotolinių studijų sistema.

KARJEROS GALIMYBĖS

Ekonomikos katedros studentai atlieka profesinės veiklos praktikas įvairiuose finansinėse institucijose ir verslo įmonėse, kuriuose dažniausiai ir tęsia savo karjeros kelią kaip įdarbinti savo srities specialistai.

Siūlomos praktikos vietos:

 • Urbo bankas
 • AB SEB bankas
 • AB Swedbank
 • AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas
 • AS Luminor Bank
 • AB „KN Energies“ (buv. AB „Klaipėdos nafta“)
 • UAB „KPMG Baltics“
 • UAB „Finansų Konsultantas“
 • UAB „OGSB sprendimai“
 • UAB „Idėjų balansas“
 • UAB „Klaipėdos buhalterija“
 • UAB „Žemaitijos auditas“
 • Audito įmonė „Finansinis ir valdymo auditas“
 • UAB „Finansinių sprendimų agentūra“
 • UAB „Prorūna“
 • UAB „Grant Thornton Baltic“
 • AB „Klaipėdos vanduo“
 • ir kiti.

EKONOMISTŲ KLUBAS

Ekonomikos studijų programos studentų iniciatyva 2003 metais Lietuvos verslo kolegijoje buvo įsteigtas Ekonomistų klubas ir Akademinės tarybos buvo patvirtinti šio klubo įstatai. Šio klubo pagrindiniai tikslai yra:
 • Integruoti ekonomikos studijas į praktinę veiklą, plėsti ryšius su kitomis, panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis, įstoti į tarptautinį ekonomistų klubą – AISEC;
 • Rengti diskusijas, seminarus, susitikimus bei kitus renginius ekonominiais klausimais;
 • Organizuoti klubo narių programų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą;
 • Plėsti ryšius tarp klubo narių, mokslininkų, verslo ir kitų, su ekonomikos mokslu susijusių žmonių;
 • Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą.

Ekonomistų klubą kuruoja

Ekonomikos katedros vedėja

Doc. dr. Jelena Dementjeva

El.p. [email protected]

108 kab.

PERSONALAS

Ekonomikos katedroje šiuo metu dirba akademinę patirtį turintys ir praktinę patirtį privataus verslo bei viešojo sektoriaus įmonėse sukaupę profesionalai.

Mūsų personalas nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose Lietuvos bei užsienio mokymuose, kursuose bei seminaruose, dalyvauja tarptautinių mainų programose, projektuose ir konferencijose.

Ekonomikos katedros dėstytojai atlieka tyrimus ir publikuoja jų rezultatus šiose socialinių mokslų kryptyse:

 • Įmonių finansinių išteklių formavimo problemos finansų rinkose globalizacijos sąlygomis.
 • Kapitalo struktūros formavimo sprendimai verslo įmonėse.
 • Konkurencingumo vertinimai ir didinimo galimybės tvarios ekonomikos kontekste.
 • Socialiai atsakingo verslo tendencijų ir plėtros galimybių vertinimas Lietuvos įmonėse.
 • Mokesčių sistemos įtakos verslo įmonėse įvertinimas.
 • Sisteminiai įmonės vidaus kontrolės tyrimai.

Dėstytojai savo patirtimi dalijasi kartu su studentais, organizuodami katedros konferencijas, padėdami studentams paruošti pranešimus ir publikuoti darbus Tarptautinės studentų mokslinės – metodinės simpoziumo leidinyje.