Buhalterinė apskaita

Kryptis: Apskaita

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė ir 4 metai ištęstinė

Kvalifikacija: verslo vadybos profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531LX030

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Jums įdomu, kaip įmonėje juda pinigų srautai, kaip generuojamos pajamos ir kaip teisingai apskaičiuoti ūkinės, finansinės, investicinės veiklos rezultatus? Jūs norite išmokti rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti apskaitos duomenis taikant šiuolaikines informacines sistemas, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais bei norminiais aktais? Jums svarbu suprasti veiksmingos apskaitos politikos vykdymo principus ir aktyviai dalyvauti rengiant buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų auditą? Pasirinkite Buhalterinės apskaitos studijų programą ir jūsų norai taps realybe.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

DĖSTOMI DALYKAI:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Filosofija / Sociologija,
 • Psichologija,
 • Specialybės užsienio kalba,
 • Dokumentų valdymas.

Buhalterinės apskaitos studijų krypties dalykai:

 • Aukštoji  matematika,
 • Mikro-makroekonomika,
 • Vadybos pagrindai,
 • Informatika,
 • Ekonominė statistika,
 • Teisės pagrindai,
 • Mokesčių apskaita,
 • Įmonės finansų valdymas ir veiklos analizė,
 • Investicijų finansinis vertinimas,
 • Auditas,
 • Finansinių institucijų apskaita,
 • Darbo teisė,
 • Buhalterinės apskaitos pagrindai,
 • Darbuotojų sauga ir sveikata,
 • Finansinė apskaita,
 • Apskaitos informacinės sistemos,
 • Valdymo apskaita.

Specializacija – Vidaus auditas:

 • Įmonės išlaidų valdymas,
 • Valdymo auditas,
 • Vidaus kontrolės sistema,
 • Įmonės veiklos biudžeto planavimas.

Specializacija – Verslo vertinimas:

 • Verslo apskaita,
 • Finansinis auditas,
 • Tarptautiniai finansiniai  atsiskaitymai,
 • Finansų rinkos.

Laisvai pasirenkamieji dalykai:
Galima rinktis tris laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų arba rinktis išklausyti  laisvai pasirenkamus dalykus kitoje aukštojoje mokykloje.

Praktika: pažintinė, profesinės veiklos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika.

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Po studijų galėsite dirbti:

 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose
 • Steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Matematika

20%

Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

 1. Matematika 0,4
 2. Istorija arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio kalba 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
 3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite