Projekto “Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility (FOCUS)“ partnerių susitikimas

2018 m. balandžio 18-19 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms doc. dr. Rasa Grigolienė, Vadybos katedros vedėja doc. dr. Jurgita Martinkienė, Turizmo ir rekreacijos katedros vedėja lekt. Inga Letinauskienė bei Ekonomikos katedros vedėja doc. Kristina Puleikienė dalyvavo tarptautiniame projekto “Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility (FOCUS)“ partnerių susitikime Kalmare (Švedijoje). Susitikimo metu buvo aptarti jau atlikti projekto etapai, pateikta pagrindinė finansinė ir administracinė informacija. Dalyviams buvo pristatyta, kaip sukurti kursą Eliademy platformoje. Komandinio darbo metu turizmo ir jūrinių biotechnologijų ekspertai diskutavo, kokios temos bus planuojamuose šių sričių specialistų kursuose, kokie jų tikslai, uždaviniai bei rezultatai, buvo aptartas kursų turinys bei pasiskirstyta atsakomybė kursų rengimo metu. Pagrindinis „Focus“ projekto tikslas – remti jūros ir jūrinio sektoriaus mėlynąjį augimą sukuriant atvirus mokymo kursus praktiškai ir efektyviai panaudojant virtualaus mobilumo aplinką bei tyrimų ir vystymo produktus.
[, , ][]