Vadybos katedros diplomantų dėmesiui

Svarbi informacija Vadybos katedros diplomantams!

2018 m. gegužės  24  d.  iki 14.00 val. pristatyti visą diplominį darbą į Vadybos katedrą, katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei. Diplominis darbas turi būti pasirašytas diplominio darbo vadovo, pridedant vadovo pasirašytą diplominio darbo laikaraštį ir vadovo baigiamojo darbo atsiliepimą. 2018 m. gegužės 29 d. 16.00 val. vyks  nuotolinių studijų studentų susitikimas su administracija, susitikimas vyks bibliotekoje 403 aud.. Visiems kitiems studentams gegužės 29 d. 17.00 val. vyks diplominio darbo katedrinis posėdis 502 a. studentų dalyvavimas būtinas. Laiku nepristatyti diplominiai darbai(gegužės 24 d. 14.00 val. imtinai) ir be vadovo parašų, be vadovo atsiliepimo nebus priimami ir svarstomi.
[][]