Vilnius

   2013 m. VšĮ Lietuvos verslo kolegijai plečiant veiklą buvo atidarytas mokymo skyrius Lietuvos ir Europos kultūros sostinėje 2019 – Vilniuje.

Pagrindinis Vilniaus mokymo skyriaus tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius prisitaikyti konkurencingoje darbo rinkoje.

   Šiame skyriuje dirba aukštos kvalifikacijos dėstytojai specialistai ir patyrę savo srities praktikai, turintys dėstymo patirties ne tik VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje, bet ir kitose aukštosiose mokyklose.

   Šiuo metu Vilniaus mokymo skyriuje yra vykdomos 8-ios studijų programos: Teisė ir teisėsaugos institucijos, Teisė, Įstaigų ir įmonių administravimas, Pardavimų ir logistikos vadyba, Turizmo ir pramogų verslo industrija, Išmanioji vadyba, Buhalterinė apskaita ir Verslo įmonių ekonomika. Kiekviena studijų programa turi specializacijas, kurias nuolatiniai studentai renkasi II kurso metu, o ištęstiniai studentai III kurso metu.

Nepamirštame ir studentavimo! Vilniaus mokymo skyriuje 2019 m. rugsėjo mėn. susikūrė Studentų Atstovybė  – jaunatviški, žingeidūs, kūrybingi ir veržlūs studentai. LTVK SA nariai rūpinasi mokymo skyriaus studentų laisvalaikiu, renginiais bei išvykomis.

Esame įsikūrę moderniose patalpose Žirmūnuose, visai netoli Šiaurės miestelio, kur visada rasi kur skaniai papietauti ir niekur nevėluosi, nes naudojantis viešuoju transportu, bet kurį Vilniaus miesto rajoną pasieksi greitai ir patogiai.

Prisijunk prie mūsų bendruomenės ir drauge siekime aukštumų!