Praktika

Kolegijos praktikų vadovė – Doc. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. [email protected];

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 aud. Tel. (8 66) 350 033

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

Prašome užpildyti informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  šioje formoje.

 

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje http://www.gerapraktika.lt

2023-2024 S.M. Pavasario semestro praktikos

Prisijungimo nuorodos yra pateiktos Moodle aplinkoje, pagrindiniame puslapyje.

El Nr.

Grupė

Praktika

Trukmė

Praktikos vadovas

Įvadinio instruktažo data

Praktikos ataskaitų gynimas

1

TT-22V

Mokomoji praktika

2024-02-05 iki 2024-03-01

Doc. R.Šliažienė

2024-02-01 14.00 val.

2024-03-15 13.00 val.

2

T-22V

Mokomoji praktika

2024-02-05 iki 2024-03-01

Doc. R.Šliažienė

2024-02-01 14.00 val.

2024-03-15 13.00 val.

3

TT-22

Mokomoji praktika

2024-02-05 iki 2024-03-01

Doc. R.Šliažienė

2024-02-01 14.00 val.

2024-03-15 10.00 val.

4

T-22

Mokomoji praktika

2024-02-05 iki 2024-03-01

Doc. R.Šliažienė

2024-02-01 14.00 val.

2024-03-15 10.00 val.

5

NTT22-2

Mokomoji praktika

2024-02-05 iki 2024-03-01

Doc. R.Šliažienė

2024-02-01 14.00 val.

2024-03-15 14.00 val.

6

NT22-2

Mokomoji praktika

2024-02-05 iki 2024-03-01

Doc. R.Šliažienė

2024-02-01 14.00 val.

2024-03-15 14.00 val.

7

NĮ23-1

Pažintinė praktika

2024-02-05 iki 2024-03-01

Lekt. A.Lukauskas

2024-01-29 17.30 val.

2024-03-14 19.05 val.

8

NP23-1

Pažintinė praktika

2024-02-05 iki 2024-03-01

Lekt. A.Lukauskas

2024-01-29 17.30 val.

2024-03-14 19.05 val.

9

NB22-1

profesinės veiklos praktika

2024-02-05 iki 2024-03-15

Lekt. V.Sinkevičienė

2024-01-31 17.00 val. 

2024-03-26 17.00 val.

10

TT-21

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-05 iki 2024-04-12

Doc. R.Šliažienė

2024-02-02 14.00 val.

 2024-04-22 14.00 val. 203 a.

11

TTI-20

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-05 iki 2024-04-12

Doc. R.Šliažienė

2024-02-02 14.00 val. 

 2024-04-22 14.00 val. 203 a.

12

NTTP21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-05 iki 2024-04-12

Lekt. V.Šlajienė

2024-02-01 17.00 val.

 2024-04-29 16.00 ~ 18.00 val.

 2024-04-30 15.00 ~ 17.00 val.

13

SI-20

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. R.Narkienė

2024-02-07 18.00 val.

2024-04-22 13.00 val.

14

P-21

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. R.Narkienė

2024-02-07 18.00 val.

2024-04-22 13.00 val. 204 a.

15

P-21V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-03-12 iki 2024-05-17

Doc. R.Narkienė

2024-03-05 18.00 val.

2024-05-21 17.00 val.

16

Į-21

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. R.Romerytė-Šereikienė

2024-02-06 19.00 val. 

2024-05-07 14.00 val.

17

NĮ21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. R.Romerytė-Šereikienė

2024-02-06 19.00 val.  

2024-05-07 14.15 val.

18

SD-21

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. dr. S.Grigaliūnienė

2024-02-07 17.00 val.  

2024-04-29 11.00 val.

19

NSD21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. dr. S.Grigaliūnienė

2024-02-07 17.00 val.

2024-04-30 17.00 val.

20

TII-20

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. dr. S.Grigaliūnienė

2024-02-07 17.00 val.

2024-04-30 17.00 val.

21

VI-20

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. dr. J. Demetjeva

2024-02-02 18.00 val.

2024-05-06 16.00 val.

22

VI-20V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. dr. J. Demetjeva

2024-02-02 18.00 val.

2024-05-06 17.00 val.

23

V-21V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. dr. J. Demetjeva

2024-02-02 18.00 val.

2024-05-06 17.00 val.

24

NV21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Doc. dr. J. Demetjeva

2024-02-02 18.00 val.

2024-05-10 16.30 val.

25

R-21

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Lekt. E. Vaškelevičius

2024-01-31 18.00 val.

2024-05-08 17.00 val.

26

NR21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-02-12 iki 2024-04-19

Lekt. E. Vaškelevičius

2024-01-31 18.00 val.

2024-05-08 17.00 val.

27

ĮI-22V

Pažintinė praktika

2024-03-04 iki 2024-03-29

Doc. R.Romerytė-Šereikienė

2024-02-28 17.00 val.

2024-04-30 14.00 val.

28

PI-22

Pažintinė praktika

2024-03-04 iki 2024-03-29

Lekt. A.Lukauskas

 

2024-02-29 17.30 val.

2024-04-17 17.00 val.

29

PI-22V

Pažintinė praktika

2024-03-04 iki 2024-03-29

Lekt. A.Lukauskas

2024-02-29 17.30 val.

2024-04-25 17.00 val. auditorijoje

30

BI-21V

Profesinės veiklos praktika

2024-03-04 iki 2024-04-12

Lekt. I.Šumskaitė

2024-02-22 20.30 val.

2024-05-17 18.00 val.

31

TT-21V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-03-12 iki 2024-05-17

Doc. R.Šliažienė

2024-03-08 14.00 val.

 

2024-05-23 14.00 val.

32

NTT21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-03-12 iki 2024-05-17

Doc. R.Šliažienė

2024-03-08 14.00 val.

2024-05-23 15.00 val.

33

NP21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-03-12 iki 2024-05-17

Doc. R.Narkienė

2024-03-05 18.00 val. 

2024-05-21 17.00 val.

34

NS21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-03-12 iki 2024-05-17

Doc. R.Narkienė

2024-03-05 18.00 val.

2024-05-21 17.00 val.

35

NVE21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-03-12 iki 2024-05-17

Prof. dr. A.Lileikienė

2024-03-04 17.00 val.

2024-05-20 17.00 val.

36

NB21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-03-12 iki 2024-05-17

Lekt. V. Eidininkienė

2024-03-06 19.00 val.

2024-05-20 19.00 val.

37

NTI21-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2024-03-12 iki 2024-05-17

Doc. dr. S.Grigaliūnienė

2024-03-07 17.00 val.

2024-05-21 17.00 val.

38

NTI22-2

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2024-07-01 iki 2024-08-09

Doc. dr. S.Grigaliūnienė

2024-06-13 17.00 val.

 

39

NSD22-2

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2024-07-01 iki 2024-08-09

Doc. dr. S.Grigaliūnienė

2024-06-13 17.00 val.

 

40

NSD23-1

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2024-07-01 iki 2024-08-09

Doc. dr. S.Grigaliūnienė

2024-06-13 17.00 val.

 

41

TI-22

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2024-07-01 iki 2024-08-09

Doc. dr. S.Grigaliūnienė

2024-06-13 17.00 val.

 

42

SD-22

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2024-07-01 iki 2024-08-09

Doc. dr. S.Grigaliūnienė

2024-06-13 17.00 val.

 

43

RI-23V

Pažintinė turizmo praktika

2024-07-01 iki 2024-07-26

Lekt. M. Šimonelienė

2024-06-11 18.00 val.

 

44

R-22V

Apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

2024-07-01 iki 2024-07-26

Lekt. M. Šimonelienė

2024-06-11 18.00 val.

 

45

R-23V

Pažintinė turizmo praktika

2024-07-01 iki 2024-07-26

Lekt. M. Šimonelienė

2024-06-11 18.00 val.

 

46

R-23

Pažintinė turizmo praktika

2024-07-01 iki 2024-07-26

Doc. P. Bielskis

2024-06-25 17.00 val. 

 

47

NR23-2

Pažintinė turizmo praktika

2024-07-01 iki 2024-07-26

Doc. P. Bielskis

2024-06-25 17.00 val.  

 

48

R-22

Apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

2024-07-01 iki 2024-07-26

Doc. P. Bielskis

2024-06-25 17.00 val. 

 

49

NR22-2

Apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika

2024-07-01 iki 2024-07-26

Doc. P. Bielskis

2024-06-25 17.00 val.