Praktika

Kolegijos praktikų vadovė – Doc. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. [email protected];

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 aud. Tel. (8 66) 350 033

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

Prašome užpildyti informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  šioje formoje.

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje http://www.gerapraktika.lt

2022-2023 S.M. Pavasario semestro praktikos

Prisijungimo nuorodos yra pateiktos Moodle aplinkoje, pagrindiniame puslapyje.

El Nr.

Grupė

Praktika

Trukmė

Praktikos vadovas

Įvadinio instruktažo data

Praktikos ataskaitų gynimas

49

R-22V

Pažintinė turizmo praktika

2023-07-03 iki 2023-07-28

Lekt. M.Šimonėlienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku

 

2023-09-19 18.00 val. LT laiku

50

RI-21V

Pramoginės veiklos praktika 

2023-07-03 iki 2023-07-28

Lekt. M.Šimonėlienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku 

2023-09-19 18.00 val. LT laiku

51

NR22-2

Pažintinė turizmo praktika

2023-07-03 iki 2023-07-28

Doc. Dr. Š.Banevičius

2023-06-14 16.00 val. LT laiku

2023-09-19 17.00 val. LT laiku

52

R-22

Pažintinė turizmo praktika

2023-07-03 iki 2023-07-28

Doc. Dr. Š.Banevičius 

2023-06-14 16.00 val. LT laiku 

2023-09-19 17.00 val. LT laiku

53

NR21-1

Pramoginės veiklos praktika

2023-07-03 iki 2023-07-28

Doc. P.Bielskis 

2023-06-22 17.00 val. LT laiku

2023-09-20 18.00 val. LT laiku

54

TII-20

Mokomoji praktika (įmonėje)

2023-07-03 iki 2023-08-11

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku 

2023-09-11 17.00 val. LT laiku

55

NTI21-2

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2023-07-03 iki 2023-08-11

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku 

2023-09-11 17.00 val. LT laiku

56

SD-21

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2023-07-03 iki 2023-08-11

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku

2023-09-11 10.00 val. LT laiku

57

NSD21-2

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2023-07-03 iki 2023-08-11

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku 

2023-09-12 17.00 val. LT laiku

2023-2024 S.M. Rudens semestro praktikos

Prisijungimo nuorodos yra pateiktos Moodle aplinkoje, pagrindiniame puslapyje.

El Nr.

Grupė

Praktika

Trukmė

Praktikos vadovas

Įvadinio instruktažo data

Praktikos ataskaitų gynimas

1

VE-22V 

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Prof. dr. A. Lileikienė

2023-08-28 17.00 val.

 

2

VE-22

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Prof. dr. A. Lileikienė

2023-08-28 17.00 val.  

 

3

NVE22-2

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Prof. dr. A. Lileikienė

2023-08-28 17.00 val.

 

4

V-22 

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

 Lekt. A. Lukauskas

 2023-09-04 17:00 val.

 

5

P-22 

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. R. Narkienė

2023-08-24 19:00 val.

 

6

S-22 

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. R. Narkienė

2023-08-24 19:00 val.

 

7

Į-22

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. R. Romerytė-Šereikienė

2023-08-28 17:00 val.  

 

8

Į-22V 

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. R. Romerytė-Šereikienė

2023-08-28 17:00 val.   

 

9

V-22V 

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Lekt. A. Lukauskas

2023-09-04 17:00 val. 

 

10

P-22V 

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. R. Narkienė

2023-08-24 19:00 val.

 

11

NP22-2 

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. R. Narkienė

2023-08-24 19:00 val.

 

12

NS22-2 

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. R. Narkienė

2023-08-24 19:00 val.

 

13

NV22-2

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Lekt. A. Lukauskas

2023-09-04 17:00 val. 

 

14

NĮ22-2 

Pažintinė praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. R. Romerytė-Šereikienė

2023-08-28 17:00 val.  

 

15

SD-21 

Multimedijos produkto kūrimas

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. dr. S. Grigaliūnienė

2023-08-29 17:00 val. 

 

16

NSD21-2

Multimedijos produkto kūrimas

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. Dr. S. Grigaliūnienė

2023-08-29 17:00 val.  

 

17

R-21

Pramoginės veiklos praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. P. Bielskis

2023-09-04 17:00 val. 

 

18

NR21-2

Pramoginės veiklos praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Doc. P. Bielskis

2023-09-04 17:00 val.

 

19

NB21-2 

Profesinės veiklos praktika

2023-09-04 iki 2023-09-29

Lekt. V. Sinkevičienė

2023-08-31 19.00 val.

 

20

TTI-21V 

Mokomoji praktika 

2023-10-09 iki 2023-11-17

Lekt. V. Einikienė

 

 

21

TE-21V 

Mokomoji praktika 

2023-10-09 iki 2023-11-17

Lekt. V. Einikienė

 

 

22

NTT21-1 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-10-16 iki 2023-12-15

Doc. R. Šliažienė

2023-10-12 15.00 val. 

 

23

NB21-1 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika 

2023-10-16 iki 2023-12-15

Lekt. V. Eidininkienė

2023-10-12 19.00 val.

 

 

24

NĮ21-1 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-10-16 iki 2023-12-15

Doc. dr. J. Martinkienė

2023-10-11 17.00 val.

 

 

25

NR21-1

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-10-16 iki 2023-12-15

Doc. dr. Š. Banevičius

2023-10-13 17.00 val.

 

 

26

NP21-1 

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-10-16 iki 2023-12-15

Doc. R. Narkienė

2023-10-05 18.10 val.

 

 

Į viršų