Praktika

Kolegijos praktikų vadovė – Doc. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. [email protected];

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 aud. Tel. (8 66) 350 033

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

Prašome užpildyti informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  šioje formoje.

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje http://www.gerapraktika.lt

2022-2023 S.M. Pavasario semestro praktikos

Prisijungimo nuorodos yra pateiktos Moodle aplinkoje, pagrindiniame puslapyje.

El Nr.

Grupė

Praktika

Trukmė

Praktikos vadovas

Įvadinio instruktažo data

Praktikos ataskaitų gynimas

1

TT-21V

Mokomoji praktika 

2023-01-30 iki 2023-02-24

Doc. R.Šliažienė

2023-01-27 14.00 val. LT laiku

2023-03-20 11.30 val. LT laiku

2

T-21V

Mokomoji praktika 

2023-01-30 iki 2023-02-24

Doc. R.Šliažienė

2023-03-20 11.30 val. LT laiku

3

TT-21

Mokomoji praktika 

2023-01-30 iki 2023-02-24

Doc. R.Šliažienė

2023-03-20 10.00 val. LT

4

NTT21-1

Mokomoji praktika 

2023-01-30 iki 2023-02-24

Lekt V.Šlajienė

2023-01-27 14.00 val. LT laiku

2023-03-15 16.00 val. LT laiku

5

NTT21-2

Mokomoji praktika 

2023-01-30 iki 2023-02-24

Lekt V.Šlajienė

2023-03-15 16.00 val. LT laiku

6

TTI-20

Mokomoji praktika 

2023-02-13 iki 2023-03-10

Lekt V.Šlajienė

2023-01-27 14.00 val. LT

2023-03-27 17.00 val. LT laiku

7

ĮI-21V

Pažintinė praktika

2023-01-30 iki 2023-02-24

Doc. R.Romerytė-Šereikienė

2023-01-24 17.00 val. LT laiku

2023-03-13 16.30 val. LT laiku

8

PI-21V

Pažintinė praktika

2023-01-30 iki 2023-02-24

Doc. R.Romerytė-Šereikienė

2023-03-14 16.30 val. LT laiku

9

NĮ22-1

Pažintinė praktika

2023-01-30 iki 2023-02-24

Lekt. A.Lukauskas

2023-01-26 17.00 val. LT laiku 

2023-03-09 18.10 val. LT laiku 

10

NV22-1

Pažintinė praktika

2023-01-30 iki 2023-02-24

Lekt. A.Lukauskas

11

NP22-1

Pažintinė praktika

2023-01-30 iki 2023-02-24

Lekt. A.Lukauskas

2023-01-26 17.00 val. LT laiku 

2023-03-16 16.30 val. LT laiku 

12

NS22-1

Pažintinė praktika

2023-01-30 iki 2023-02-24

Lekt. A.Lukauskas

2023-01-26 17.00 val. LT laiku 

2023-03-16 18.30 val. LT laiku 

13

NB21-1

Profesinės veiklos praktika

2023-01-30 iki 2023-02-24

Lekt. V.Eidininkienė

2023-01-23 19.00 val. LT laiku

2023-03-13 19.00 val. LT laiku

14

NVE21-2

Profesinės veiklos praktika

2023-01-30 iki 2023-02-24

Prof. dr. A.Lileikienė

2023-01-23 18.00 val. LT laiku

2023-03-01 17.00 val. LT laiku

15

TTI-19-2VP

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-06  iki 2023-04-14

Doc. R.Šliažienė

2023-02-03 14.00 val. LT laiku

2023-04-24 13.00 val. LT laiku

16

TTI-19V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-06  iki 2023-04-14

Doc. R.Šliažienė

2023-04-25 13.00 val. LT laiku

17

T-20V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-06  iki 2023-04-14

Doc. R.Šliažienė

2023-04-25 13.00 val. LT laiku

18

TT-20

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-06  iki 2023-04-14

Doc. R.Šliažienė

2023-04-25 15.00 val. LT laiku 303 a

19

TT-20V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-06  iki 2023-04-14

Doc. R.Šliažienė

2023-04-25 14.00 val. LT laiku

20

TTI-19

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-06  iki 2023-04-14

Doc. R.Šliažienė

2023-04-25 15.00 val. LT laiku 303 a.

21

RI-19

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki  2023-04-21

Doc. Dr. Š.Banevičius

2023-02-07 17.00 val. LT laiku

2023-05-11 17.00 val. LT laiku

22

NR20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Lekt. E. Vaškelevičius

2023-02-02 17.00 val. LT laiku

2023-05-12 17.00 val LT laiku

23

R-20V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Lekt. M.Šimonėlienė

2023-02-06 10.00 val. LT laiku

2023-05-17 18.00 val. LT laiku

24

ĮI-19V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Doc. R.Romerytė-Šereikienė

2023-02-09 16.30 val. LT laiku

2023-05-08 16.00 val. LT laiku

25

Į-20V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Doc. R.Romerytė-Šereikienė

2023-05-08 15.00 val. LT laiku

26

NP20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Lekt. I.Solomatina

2023-02-06 17.00 val. LT laiku

2023-05-05 17.00 val. LT laiku

27

NI20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Doc. J.Martinkienė

2023-02-08 16.30 val. LT laiku

2023-05-22 16.00 val. LT laiku

28

P-20

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Lekt. A.Lukauskas

2023-02-08 17.00 val. LT

2023-05-02 10.30 val. LT laiku 401 a.

29

PI-19V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Lekt. A.Lukauskas

2023-05-04 17.00 val. LT laiku

30

SI-19V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Lekt. A.Lukauskas

2023-05-04 18.00 val. LT laiku

31

VI-19V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Lekt. A.Lukauskas

2023-05-04 17.30 val. LT laiku

32

TII-19

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki  2023-04-21

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-01-25 17.30 val. LT laiku

2023-05-03 17.00 val. LT laiku

33

TI-20

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-05-02 11.00 val. LT laiku

301 a.

34

NSD20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki 2023-04-21

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-05-03 17.30 val. LT laiku

35

BI-19

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki  2023-04-21

Lekt. V.Eidininkienė

2023-02-06 19.00 val. LT laiku

2023-05-08 19.00 val. LT laiku

36

VEI-19

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-02-13 iki  2023-04-21

Prof. dr. A.Lileikienė

2023-02-06 17.00 val. LT laiku

2023-05-03 17.00 val. LT laiku

37

V-20

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Lekt. A.Lukauskas

2023-03-02 17.00 val. LT laiku

2023-05-18 10.30 val. LT laiku

38

NS20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Lekt. A.Lukauskas

2023-05-18 17.00 val. LT laiku

39

NV20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Lekt. A.Lukauskas

2023-05-18 18.00 val. LT laiku

40

NVE20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Prof. dr. A.Lileikienė

2023-02-27 17.00 val. LT laiku

2023-05-18 17.00 val. LT laiku

41

VE-20V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Prof. dr. A.Lileikienė

2023-05-18 17.00 val. LT laiku

42

NB20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Lekt. V.Eidininkienė

2023-02-27 19.00 val. LT laiku

2023-05-15 19.00 val. LT laiku

43

BI-19V

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Lekt. I.Šumskaitė

2023-02-27 18.00 val. LT laiku 

2023-05-19 18.00 val. LT laiku

44

NTTP20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Doc. R.Šliažienė

2023-02-28 15.00 val. LT laiku

2023-05-15 10.00 val. LT laiku

45

NTT20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Doc. R.Šliažienė

2023-05-15 10.00 val. LT laiku

46

NT20-2

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Doc. R.Šliažienė

2023-05-15 10.00 val. LT laiku

47

R-20

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Doc. Dr. Š.Banevičius

2023-02-28 16.00 val. LT laiku

2023-05-16 15.00 val. LT laiku

48

SD-20

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

2023-03-06 iki 2023-05-12

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-03-03 10.00 val. LT laiku 

2023-05-17 11.30 val. LT laiku

49

R-22V

Pažintinė turizmo praktika

2023-07-03 iki 2023-07-28

Lekt. M.Šimonėlienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku

 

50

RI-21V

Pramoginės veiklos praktika 

2023-07-03 iki 2023-07-28

Lekt. M.Šimonėlienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku 

 

51

NR22-2

Pažintinė turizmo praktika

2023-07-03 iki 2023-07-28

Doc. Dr. Š.Banevičius

2023-06-14 16.00 val. LT laiku

 

52

R-22

Pažintinė turizmo praktika

2023-07-03 iki 2023-07-28

Doc. Dr. Š.Banevičius 

2023-06-14 16.00 val. LT laiku 

 

53

NR21-1

Pramoginės veiklos praktika

2023-07-03 iki 2023-07-28

Doc. P.Bielskis 

2023-06-22 17.00 val. LT laiku

 

54

TII-20

Mokomoji praktika (įmonėje)

2023-07-03 iki 2023-08-11

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku 

 

55

NTI21-2

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2023-07-03 iki 2023-08-11

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku 

 

56

SD-21

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2023-07-03 iki 2023-08-11

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku

 

57

NSD21-2

Mokomoji praktika (įmonėje) 

2023-07-03 iki 2023-08-11

Doc. Dr. S.Grigaliūnienė

2023-06-12 18.00 val. LT laiku 

 

 

Į viršų