Skaitmeninio dizaino technologijos

Kryptis: Informatika

Forma ir trukmė: 3 metai nuolatinė ir nuotolinė ir 4 metai ištęstinė

Kvalifikacija: informatikos mokslų profesinis bakalauras

Programos kodas: 6531BX026

Prezentacijos_sablonas_LTVK_darbinis-13

KODĖL VERTA STUDIJUOTI ŠIĄ SPECIALYBĘ?

Skaitmeninio dizaino technologijų specialybė yra patraukli ir praktiška dar ir dėl savo įvairiapusiškumo: kiekvienas dizaineris gali realizuoti savo gebėjimus toje srityje, kuri jam yra priimtiniausia ir artimiausia, nes specializacijų yra be galo daug: nuo spaudos iki mobiliųjų aplikacijų („apps’ų”), nuo interaktyvaus dizaino iki iliustracijų, nuo žaidimų dizaino iki tipografijos, nuo ženklodaros iki infografikos, nuo leidybos iki pakuotės – sąrašą dar būtų galima tęsti ir tęsti. Būtina paminėti ir tai, kad dizaineris gali tapti ir laisvai samdomu darbuotoju – ne vienas jaunuolis teiktų pirmenybę tokiam darbo pobūdžiui. Svarbiausia, kad galima kurti dizainus net neiškeliant kojos iš namų – ir ne tik Lietuvos rinkoje, bet ir užsienio valstybėms.

DĖSTOMA KALBA:

GALIMOS SPECIALIZACIJOS:

   –

DĖSTOMI DALYKAI:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Užsienio kalba I, užsienio kalba II
 • Bendravimo psichologija
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Verslo įmonių ekonomika

Studijų pagrindų dalies dalykai:

 • Išmanieji matematiniai sprendimai
 • Skaitmeninė fotografija
 • Kompozicija ir grafinio dizaino pagrindai
 • Taškinė 2D grafika (Adobe Photoshop)
 • Saityno programavimas (HTML, CSS, WordPress)
 • Šriftas ir tipografija
 • Vektorinė 2D grafika (Adobe Illiustrator)
 • Vizualinė komunikacija
 • Skaitmeninės spaudos technologijos
 • Dvimatės animacijos pagrindai (Adobe Animate)
 • UI/UX dizainas
 • Vizualinė ženklodara
 • Tyrimų metodologija ir duomenų analizė
 • Grafinių efektų kūrimas ir postprodukcija (Adobe After Effects)
 • 3D grafikos pagrindai (3DsMax)
 • Garso ir vaizdo technologijos
 • GIS pagrindai
 • Žaidimų programavimas
 • Erdvinis 3D modeliavimas
 • Kritinis mąstymas ir vizualinio darbo analizė
 • Portfolio ir karjeros planavimas
 • Kursinis darbas
 • Baigiamasis darbas

Praktika:

 • Pažintinė praktika (atliekama kolegijoje praktinio mokymo firmoje „Biurometa“).
 • Mokomoji praktika (atliekama įmonėje, trukmė – 6 savaitės).
 • Multimedijos produkto kūrimas (praktika atliekama kolegijoje).

Profesinė praktika (atliekama įmonėje, trukmė – 10 savaičių).

Skaitmeninio dizaino technologijų studijų programos dalykų anotacijos

PROGRAMOS YPATYBĖS:

Po studijų galėsite dirbti:

 • grafikos dizaineriais įvairiose įmonėse,
 • steigti nuosavą verslą,
 • dirbti laisvai samdomais grafikos dizaineriais,  
 • grafinių projektų vadovais ar jų asistentais.

Studijų programa skirta tiems studentams, kuriems patinka kūrybinis darbas ir ateityje planuoja dirbti grafikos dizaineriais. Tai informatikos meniškoji sritis, kuri apima informatikos, grafinio dizaino, neuromokslo, psichologijos ir rinkodaros žinias.

PRIĖMIMO REIKALAVIMAI:

40%

Matematika

20%

Informacinės technologijos arba Fizika, arba Biologija, arba Chemija, arba Geografija

20%

Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas

20%

Lietuvių kalba ir literatūra

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje studentai gali dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:

 1. Matematika 0,4
 2. Informacinės technologijos arba Fizika, arba Biologija, arba Chemija, arba Geografija 0,2 (brandos egzamino įvertinimas  arba metinis pažymys)
 3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas 0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite