VERSLO ĮMONIŲ EKONOMIKA Studijų programoje daug dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimui ir jų karjerai, supažindinant studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikiant informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvinant studentų/absolventų integraciją į darbo rinką. Programoje vyrauja praktinis mokymas. Peržiūrėti BUHALTERINĖ APSKAITA Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta parengti specialistą - buhalterį, gebėsiantį taikyti naujausias žinias ir informaciją savarankiškai veiklai ir tolimesniam mokymuisi, pagrįstas fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais, būtinas sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrinėje profesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti su šia veikla susijusias problemas; planuoti ir organizuoti veiklą, tvarkyti buhalterinę apskaitą, valdyti ir kontroliuoti finansinius procesus įmonėse, įstaigose ir organizacijose; pritaikyti mąstymo įgūdžius ir požiūrius, teikiančius galimybę kūrybiškai veikti naujoje situacijoje; bendrauti lietuvių ir užsienio kalbomis, perteikti informaciją specialistų ir nespecialistų auditorijoms, dirbti individualiai ir komandoje, nuolat ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą. Peržiūrėti SKAITMENINĖ EKONOMIKA Skaitmeninės ekonomikos studijų programa rengia ekonomikos specialistus, turinčius platų požiūrį į ekonominius reiškinius, mokslo ir technikos pažangą, gebančius atpažinti, vertinti ir spręsti problemines situacijas versle, susijusias su duomenų ir kitos informacijos skaitmeninimu optimizuojant verslo procesus ir nukreipiant juos į efektyvų aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimą. Peržiūrėti