Strateginės plėtros ir komunikacijos skyrius

Pagrindinis skyriaus tikslas – užtikrinti veiksmingą komunikaciją su suinteresuotomis šalimis (potencialiais studentais, studentais, organizacijomis, socialiniais partneriais ir kt.), populiarinti Kolegiją nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, gerinti jos įvaizdį visuomenėje. Dalyvauti strategijų formavime ir kūrime.

Vizija – Lietuvos verslo kolegija – šiuolaikinės rinkos poreikius atliepianti aukštoji mokykla, patraukli nacionalinėje ir tarptautinėje studijų rinkoje.

Tikslai – numatyti Lietuvos verslo kolegijos rinkodaros ir komunikacijos planą ir įgyvendinimo strategiją, siekiant užtikrinti veiksmingą komunikaciją su suinteresuotomis šalimis (potencialiais studentais, esamais studentais, organizacijomis, socialiniais dalininkais ir kt.), populiarinti Kolegiją, gerinti jos įvaizdį visuomenėje bei didinti Lietuvos verslo kolegijos žinomumą nacionalinėje bei tarptautinėje erdvėje ir didinti stojančiųjų skaičių iš Lietuvos bei kitų šalių. Prisidėti kuriant ir formuojant strategijas Lietuvos verslo kolegijoje.

 

Pagrindinė veikla:

  • Generuoti ir įgyvendinti naujas idėjas skirtas tobulinti komunikacijos procesą socialinėse medijose
  • Didinti Kolegijos žinomumą organizuojant reprezentacinius renginius, muges, workshopus plėtojant santykius su kitomis švietimo institucijomis bei didinti Kolegijos žinomumą tarptautinėje erdvėje.
  • Vykdyti verslo aplinkos tiriamąją veiklą ir konkurentų veiklos analizę ir atitinkamai į tai reaguoti.
  • Kurti, planuoti ir prisidėti prie strategijų įgyvendinimo Lietuvos verslo kolegijoje.
  • Planuoti (kiekvienais metais) rinkodaros ir komunikacijos rodiklių įgyvendinimą (biudžetą) ir jo laikytis, atnaujinant  pagal naujausius rinkodaros, švietimo ir  kolegijos bendruomenės prioritetus.

Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus vadovas

Modestas Vaikšnoras

El.p. [email protected]

Mob.+370 62 447 037

104 kab.

Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus specialistė

Silvija Aleksandravičiūtė

El.p. [email protected]

Tel. (8 46) 31 43 20

104 kab.