Aktuali informacija

2003 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus Vadybos ir Ekonomikos katedrą, įkurtos trys katedros, viena jų – Ekonomikos katedra. Šios katedros pagrindinis tikslas yra ruošti aukštos kvalifikacijos ekonomistus ir buhalterius, gebančius sėkmingai įsilieti ir įgytas žinias pritaikyti verslo bei viešąsias paslaugas teikiančiose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse. Sėkmingai baigus studijas, kolegijos absolventams suteikiamas atitinkamai Ekonomikos ar Buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas profesinio bakalauro diplomas.

Šiuo metu Ekonomikos katedra kuruoja Verslo įmonių ekonomikos ir Buhalterinės apskaitos studijų programas. Studentai, pasirinkę Verslo įmonių ekonomikos studijų programą, gali rinktis Jūrų verslo ekonomikos arba Verslo įmonių finansų specializaciją. Studentai, pasirinkę buhalterinės apskaitos studijų programą, gali rinktis Vidaus audito arba Verslo vertinimo specializaciją. Šios studijų programos organizuojamos nuolatine bei ištęstine studijų forma. Siekdama atliepti šių dienų aktualijas, įvairius studentų poreikius ir lūkesčius, ieškodama efektyvesnių studijų organizavimo galimybių ir platesnio studijų prieinamumo, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Ekonomikos katedra papildomai pradėjo organizuoti abi studijų programas ir nuotoline studijų forma.

Nuo 2021 m. galimybės studijuoti ekonomiką ir buhalterinę apskaitą yra dar patrauklesnės. Studijuoti nuotoline studijų forma Verslo įmonių ekonomikos ir buhalterinės apskaitos studijų programas galima pradėti ir nuo vasario 1 d. Pilną studijų programą sudaro 180 kreditų, apimančių bendruosius koleginius, atitinkamos studijų krypties, laisvai pasirenkamus bei specializacijos dalykus. Studijų programų trukmė – treji metai. Studentams, įgijusiems tam tikrų kompetencijų kitose mokymo įstaigose, studijų programa gali būti atitinkamai trumpinama.

Ekonomikos katedroje šiuo metu dirba akademinę patirtį turintys ir praktinę patirtį privataus verslo bei viešojo sektoriaus įmonėse sukaupę dėstytojai. Katedros dėstytojai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose bei seminaruose, dalyvauja tarptautinių mainų programose, projektuose ir konferencijose. Dėstytojai savo patirtimi dalijasi kartu su studentais, organizuodami katedros mini konferencijas, padėdami studentams paruošti pranešimus ir publikuoti darbus Tarptautinės studentų mokslinės – metodinės simpoziumo leidinyje.

Dėstytojas  

Dėstomas dalykas pavasario semestre  

Konsultacijų laikas  

El. paštas  

Prof. dr. Angelė Lileikienė  

Bankininkystė

Verslininkystė 

Kursinis darbas

Baigiamojo darbo rengimas 

Antradieniais  17:00-18:00  300 kab. 

[email protected]  

Doc. Kristina Puleikienė  

 

Trečiadieniais  14:00-15:00  103 kab.  

ir pagal individualų susitarimą el. paštu  

[email protected]  

Doc. dr. Izolda Skruibytė  

Makroekonomika

Įmonių veiklos planavimas

Įmonių ekonomika

Organizacijų socialinė atsakomybė

Trečiadieniais  14:00-15:00 val.  108 kab.  

ir pagal individualų susitarimą el. paštu

[email protected]  

Lekt. Vilma Eidininkienė  

Apskaitos pagrindai

Buhalterinės apskaitos pagrindai Kursinis darbas

Apskaitos informacinės sistemos

Mokomoji praktika praktinio mokymo įmonėje

Vidaus auditas

Auditas

Finansinė apskaita pagal TAS

Kursinis darbas

Baigiamoji profesinės veiklos praktika

Baigiamojo darbo rengimas 

Pirmadieniais 

17:00-18:00  Dėstytojų kambarys  

ir pagal individualų susitarimą el. paštu bei telefonu  

[email protected]
mob. tel. +370 610 19270 

Lekt. Daiva Viningienė  

Investicijų ekonomika

Investicijų finansinis vertinimas

Įmonių ekonomikos kursinis darbas

Baigiamojo darbo rengimas

Trečiadieniais 15:00-16:00 val.

ir pagal individualų susitarimą el. paštu  

[email protected]  

Lekt. Vaiva Sinkevičienė

Kainodara

Finansinių institucijų apskaita Kursinis darbas

Baigiamojo darbo rengimas

Antradieniais  

17:00-18:00  

Konsultacijos pagal individualų susitarimą el. paštu bei telefonu

[email protected]

mob. tel. +370 683 70445

Lekt. Jadvyga Jurevičienė

Profesinė etika

Konsultacijos pagal individualų susitarimą el. paštu bei telefonu

[email protected] 

 • Įmonių finansinių išteklių formavimo problemos finansų rinkose globalizacijos sąlygomis.
 • Kapitalo struktūros formavimo sprendimai verslo įmonėse.
 • Konkurencingumo vertinimai ir didinimo galimybės tvarios ekonomikos kontekste.
 • Socialiai atsakingo verslo tendencijų ir plėtros galimybių vertinimas Lietuvos įmonėse.
 • Mokesčių sistemos įtakos verslo įmonėse įvertinimas.
 • Sisteminiai įmonės vidaus kontrolės tyrimai.
 • UAB „Prorūna“
 • UAB „Grant Thornton Baltic“
 • AB SEB bankas
 • „Swedbank“, AB Swedbank“
 • AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
 • Luminor Bank AS
 • AB „Klaipėdos vanduo“
 • AB „Klaipėdos nafta“
 • UAB „KPMG Baltics“
 • UAB „Finansų Konsultantas“
 • UAB „OGSB sprendimai“
 • UAB ,,Idėjų balansas“
 • UAB „Klaipėdos buhalterija“
 • UAB „Žemaitijos auditas“
 • Audito įmonės „Finansinis ir valdymo auditas“
 • UAB „Finansinių sprendimų agentūra“
Į viršų