2020-08-18 Lietuvos verslo kolegijos atstovai dalyvavo konferencijoje ,,Kartu mes galime daugiau".

Konferencijos pagrindinė idėja – dalintis savo patirtimi, darbais, rezultatais. Iškelti neįgaliųjų integracijos švietimo įstaigose aktualinimo problemą Klaipėdos viešajame gyvenime, pasidalinti gerąja darbo patirtimi kūrybiškai organizuojant ugdymo(si) procesą. Savanorystės mokymuose teisės katedros vedėja doc. Renata Šliažienė skaitė pranešimą ,,Lyderystė ir komandinis darbas savanorystėje”.
[, , , , , ][]