Bendrasis priėmimas LAMAbpo

Birželio 1 d. prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas (LAMAbpo). Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje prašymą gali pildyti ir www.lamabpo.lt sistemoje iki liepos 18 d. 15 val.

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) šiais metais stojantiesiems siūlo šias studijų programas Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose:Verslo ir vadybos studijos: NAUJA Pardavimų logistikos vadyba – Verslo procesų vadyba – Įstaigų ir įmonių administravimas – NAUJA Turizmo ir pramogų verslo industrija – Statybos verslo vadybaFinansų studijos: Ekonomika – Buhalterinė apskaitaTeisės studijos: TeisėInformatikos studijos: Taikomoji informatika ir programavimas – NAUJA Multimedijos ir verslo informacinės sistemos Daugiau informacijos apie studijų programasStojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

Lietuvos verslo kolegiją
pasirenkamą studijų programą

Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu stojantysis į prašymą gali įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinė koreguoto prašymo versija. Kadangi šiemet stojantysis pirmojo etapo metu galės gauti vieną kvietimą studijuoti aukštojoje mokykloje, tad labai svarbu teisingai užpildyti prašymą – pirmu pageidavimu nurodant labiausiai norimą studijų programą ir atitinkamai pagal svarbumą žemyn išrikiuoti pageidavimus bei teisingai išdėstyti valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija ir mokamas studijų programų vietas. Prašymas bus nagrinėjamas iš viršaus į apačią, sustojant ties ta studijų programa, kur stojantysis gaus kvietimą studijuoti ir prašymas žemiau nebenagrinėjamas. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad antrajame etape nebus galima įtraukti naujų pageidavimų ar keisti finansavimo pobūdžio, bus galimybė tik koreguoti pirmojo etapo prašyme nurodytų pageidavimų eiliškumą. Šiemet bendrąjį priėmimą sudarys pagrindinis (I ir II etapai) ir papildomas priėmimai. LAMA BPO organizuoja papildomą priėmimą rugpjūčio mėnesį.
Liepos 23 d. iki 15 val. stojantysis galės gauti tik vieną kvietimą studijuoti LTVK: valstybės nefinansuojamoje su studijų stipendija (vnf/st)* arba valstybės nefinansuojamoje (vnf) vietoje. * Studijų stipendija (vnf/st) yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti vyks 2015 07 24 – 2015 07 28 d. (išskyrus liepos 26 d.) 9:00 – 17:00 val.Asmenys, pretenduojantys į nefinansuojamas studijų vietas (vnf), gali dalyvauti LTVK tiesioginiame priėmime, kuris vyksta iki spalio 1 d. Stojantieji į mokamas vietas turi užpildyti prašymą internetu
Daugiau informacijos apie priėmimą ir studijas el.paštu [email protected] arba telefonu 8-46-311099.Prašymai ir dokumentai registruojami Lietuvos verslo kolegijos Priėmimo skyriuose (Klaipėdoje, Vilniuje, Šiauliuose):

Klaipėdoje

Vilniuje

Šiauliuose

Turgaus g. 21
Tel. 8-46-311099
El.p. [email protected]

Saulėtekio al.22
Tel. 8-659-90777
El.p. [email protected]

Dvaro g. 87
Tel. 8-41-524430
El.p. [email protected]

Priėmimui į studijas reikalingi dokumentai (originalai arba jų kopijos)

galiojanti asmens tapatybės kortelė arba pasas;
asmens fotonuotrauka 3X4;
brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai;
dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
40 € susimokėti studijų registravimo mokesčiui.

Studijų LTVK išskirtinumasSėkmingos studijos

Jau 6000 studentų sėkmingai įgijo profesinio bakalauro diplomą.
Realios įsidarbinimo galimybės studijų metu ir baigus studijas; galimybė derinti studijas su darbu.
Puikiai išvystytas praktinis mokymas ir sudarytos sutartys su žinomomis verslo įmonėmis dėl studentų praktikos ir įsidarbinimo galimybių.
Tarptautinių ekspertų aukščiausiu balu įvertinta kolegijos veikla ir teigiamai įvertintos studijų programos.

Moderni studijų aplinka

Šiuolaikiški ir jaunatviški dėstytojai – praktikai.
Šiuolaikiškos, jaukios ir pažangios mokymosi bazės.
Kolegijos infrastruktūra pritaikyta ir neįgaliems studentams.

Tarptautinės galimybės

Studentai turi plačias galimybes dalyvauti tarptautinėse mainų programose, tiek studijuodami, tiek atlikdami praktiką.
Net 52 tarptautiniai partneriai.

Aktyvi studentų bendruomenė

Plačios studentų saviraiškos formos: galimybės dalyvauti mokslo tiriamojoje, meno, sporto veikloje;
Studentiški renginiai ir įsimintinas laisvalaikis.

Eglė Žąsytytė Teisės studijų absolventė
Kolegijoje įgijau naudingų ir puikių teisinių žinių. Kolegijos dėka, teko pakeliauti į kitas šalis, aplankyti Europos Parlamentą, susipažinti su daug naujų žmonių, studentų iš kitų šalių. Šioje kolegijoje vyrauja draugiški ir pagarbūs santykiai tarp studentų ir dėstytojų.

Živilė Budriutė Ekonomikos studijų absolventė, Studentų atstovybės narė
Kolegija man suteikė galimybę save išreikšti įvairiose srityse, pažinti ir aplankyti platųjį pasaulį, susipažinti su įvairiomis kultūromis ir žmonėmis. Studijos LTVK visiškai pakeitė mano gyvenimą!

Ingrida Tupičenko Rekreacijos ir turizmo verslo vadybos studijų absolventė
Pačios geriausios studijos Lietuvoje! Modernios patalpos ir vienintelė aukštoji mokykla, įsikūrusi Klaipėdos centre, senamiestyje. Puikūs ryšiai tarp studentų ir dėstytojų. Ypatingos studijos!

Šarūnas Ulba Taikomosios informatikos studijų studentas
Kolegija mane įkvėpė eiti trokštamu karjeros keliu. Čia man buvo suteikta galimybė išbandyti studijas užsienyje pagal Erasmus programą.

Modestas Vaikšnoras Ekonomikos studijų absolventas
Turėjau puikias studijas, kurių metu įgytas žinias pritaikau savo darbinėje veikloje. Galimybė įsitraukti į studentų aktyvią veiklą padeda atverti duris ateities karjerai. Tai buvo vienas nuostabiausių laikotarpių mano gyvenime.

Ozgul Yalin Erasmus studentė iš Hatay, Turkijos
We learned a lot of new things during the lectures and I am sure that it would be helpful for us in our business career. If you are planning to study in Klaipėda, I can truly say that you won’t regret studying here.
[, , , , , ][]