D Ė M E S I O, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją pavasario semestre

D Ė M E S I O, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją pavasario semestre nuo 2018 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d.  turi užpildyti valstybiniam studijų fondui nustatytos formos prašymą per Fondo interneto tinklapį http://vsf.lrv.lt/lt/

Socialinę stipendiją gali gauti tik tie studentai, kurie atitinka nors vieną kriterijų:
1) 4.1 kriterijus – socialinė pašalpa pagal LR Piniginės paramos įstatymą. Socialinę pašalpą gauna savo šeimos sudėtyje arba kaip vienas gyvenantis asmuo.
2) 4.2 kriterijus – neįgalumas. Studentui nustatytas 45 proc. darbingumas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.
3) 4.3 kriterijus – našlaitis. Studentas netekęs abiejų tėvų arba buvo globojamas iki pilnametystės.
Studentas, pažymėjęs 4.3 kriterijų, iki pildymo pabaigos, t. y. vasario 20 d. turi pateikti Fondui įrodančius dokumentus (jeigu tokių dokumentų dar nebuvo pateikęs) originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.
 
Daugiau informacijos adresu: http://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/
[][]