Darbo Tarybos rinkimų rezultatai

2020 metų birželio 22 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyko Darbo Tarybos rinkimai.

Teisę dalyvauti rinkimuose turėjo 47 Lietuvos verslo kolegijos darbuotojai. Rinkimuose dalyvavo 43 darbuotojai arba 91,49 proc. rinkimų teisę turinčių darbuotojų.
Darbo Tarybos nariais išrinkti:
1. doc. Kristina Puleikienė, ekonomikos katedros vedėja;
2. lekt. Samanta Štraupaitė, tarptautinių ryšių ir projektų vadovė.
 
Darbo Tarybos pirmininkė lekt. Vilija Šlajienė.
[][]