Dėkojame Tarptautinės, Mokslinės, Jubiliejinės 15-osios konferencijos „Darni regiono plėtra: Ekonomikos, Vadybos, Teisės ir Technologijų galimybės 2023“, dalyviams už dalyvavimą konferencijoje

Dėkojame Tarptautinės, Mokslinės, Jubiliejinės 15-osios konferencijos „Darni regiono plėtra: Ekonomikos, Vadybos, Teisės ir Technologijų galimybės 2023“, dalyviams už dalyvavimą konferencijoje, skaitytus aktualius pranešimus, konstruktyvias diskusijas bei įžvalgas, bendradarbiavimą ir sukurtą puikią konferencijos atmosferą. Tikimės, kad užmegsti ryšiai ir bendradarbiavimas vystysis ir ateityje ir kartu mums pavyks pasiekti puikių rezultatų. ☺️
Aukime kartu! 🌿