DĖMESIO, studentai, atlikę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus ir pretenduojantys į studijų kainos dalies kompensavimą, iki 2021 m. sausio 31 d.

DĖMESIO, studentai, atlikę karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus ir pretenduojantys į studijų kainos dalies kompensavimą, iki 2021 m. sausio 31 d. kreipiasi į direktorės pavaduotoją studijoms ir kokybei el. paštu [email protected] ir pateikia reikiamus dokumentus.
Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo:

pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje; 
neturi akademinių skolų;
studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo; 
karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

Karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos. Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas. 
 
Daugiau informacijos adresu: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/informacija-studentams-atlikusiems-nuolatine-privalomaja-pradine-karo-tarnyba-ar-baigusiems-karinius-bazinius-mokymus
[][]