DĖMESIO, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2022 m. pavasario semestrui, nuo 2022 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d.

D Ė M E S I O, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2022 m. pavasario semestrui, nuo 2022 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d.  (įskaitytinai) turi užpildyti valstybiniam studijų fondui nustatytos formos prašymą per Fondo interneto tinklapį https://vsf.lrv.lt/lt/

(Socialinė stipendija SS 2022 m. pavasario semestras)

Daugiau informacijos adresu: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/