DĖMESIO, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2023 m. pavasario semestrui

D Ė M E S I O, Studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2023 m. pavasario semestrui nuo 2023 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. (įskaitytinai) turi užpildyti valstybiniam studijų fondui nustatytos formos prašymą per Fondo interneto tinklapį https://vsf.lrv.lt/lt/
(Socialinė stipendija SS 2023 m. pavasario semestras)
Daugiau informacijos adresu: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/