DĖMESIO, studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2024 m. pavasario semestrui

D Ė M E S I O, Studentai, norintys gauti socialinę stipendiją 2024 m. pavasario semestrui nuo 2024 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. (įskaitytinai) turi užpildyti valstybiniam studijų fondui nustatytos formos prašymą per Fondo interneto tinklapį https://vsf.lrv.lt/lt/
(Socialinė stipendija SS 2024 m. pavasario semestras)
Socialinės stipendijos dydis nuo 2024-01-01 yra 357,50 Eur
Daugiau informacijos adresu: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/