EKONOMIKOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad 2018-03-13 nuo 13 val. iki 15 val. turite pristatyti diplominio darbo teorinę dalį Ekonomikos katedros vedėjai doc. K. Puleikienei (atnešti į katedrą). Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo.

Pirmasis katedrinis gynimas vyks 2018-03-15 17 val. Studentai dalyvauja posėdyje.
[][]