EKONOMIKOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad 2017-04-24 nuo 13.45 val. iki  15 val. turite pristatyti diplominio darbo teorinę ir praktinę dalis Ekonomikos katedros vedėjai doc. K. Puleikienei (atnešti į katedrą). Darbai bus priimami tik su vadovo parašu ant titulinio lapo.
Antrasis katedrinis gynimas vyks 2017-04-27 17 val. Studentai dalyvauja posėdyje.
[][]