Erasmus vizitas į Rygos Stradinos universitetą

Erasmus vizito metu 2023 m gegužės 10-12 teisės katedros dėstytoja lekt. Rūta Zubrickaitė lankėsi Rygos Stradinos universitete bei turėjo galimybę apžiūrėti universiteto pastatą ir jo apylinkes. 😊
Su teises fakulteto dekanu Janis Grasis buvo aptarti iššūkiai Covid pandemijos metu, institucijų tolimesnio bendradarbiavimo galimybės, Erasmus studentų ir dėstytojų mainai, buvo pristatytos galimybės publikuoti straipsnius Kolegijos leidžiamame žurnale “Vadyba” bei galimybės dalyvauti Lietuvos verslo kolegijos kartu su partneriais organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje.
Dekanas pristatė studijų programas, lektorė supažindino su Kolegijos teisės katedros veikla. 😊