Esant COVID-19 situacijai šalyje, Lietuvos verslo kolegija taiko nuolaidas studijoms visam studijų laikotarpiui!

Esant COVID-19 situacijai šalyje, Lietuvos verslo kolegija taiko nuolaidas studijoms visam studijų laikotarpiui!

Stojantiesiems į Lietuvos verslo kolegiją, tiesioginio priėmimo metu, nuo 2021-04-01 iki 2021-06-01, taikoma nuolaidų programa.
Stojantiesiems pabaigusiems vidurinį išsilavinimą ir turintiems brandos atestatą, bei 12 klasės abiturientams, su specialia LTVK patvirtinta pažymių vertinimo forma ir LTVK motyvacijos studijoms vertinimo forma, taikoma nuolaida studijoms, visam studijų laikotarpiui.
Ši nuolaidų programa yra taikoma tik pasirašiusiems studijų sutartis nurodytu laikotarpiu, užpildžius atitinkamas formas ir atitikus minimalaus konkursinio balo reikalavimą 4,3.
Daugiau informacijos [email protected] / [email protected]
[][]