IB „Biurometa“ veikla akredituota tarptautiniu PEN WORLDWIDE kokybės pažymėjimu

2023 m. birželio mėn. vyko imitacinės bendrovės „Biurometa“ veiklos vertinimas dėl atitikimo tarptautinio praktinių verslo įmonių tinklo PEN WORLDWIDE kokybės reikalavimų kompetencijų lygiui. Vertinimo komisijoje dalyvavo Lietuvos imitacinių bendrovių tinklo „SimuLith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos prezidentas Marius Ignatonis. 😊 Įvertinta Lietuvos verslo kolegijoje įsikūrusios imitacinės bendrovės „Biurometa“ materialinė bazė, procesų organizavimas ir motyvuojanti darbo aplinka. Su svečiais aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. 😊
IB „Biurometa“ atitikimas tarptautinio praktinių verslo įmonių tinklo PEN WORLDWIDE kokybės reikalavimų kompetencijų lygiui buvo patvirtintas PEN WORLDWIDE kokybės pažymėjimu Nr. LT01-017-17/23 su penkerių metų galiojimo laikotarpiu. Tai suteikia galimybes studentams, atlikusiems Mokomąją praktiką IB „Biurometa“ ir surinkusiems dokumentų aplanką, įrodantį studentų praktikos metu įgytas technines, profesines bei socialines kompetencijas, gauti tarptautinį PEN WORLDWIDE pažymėjimą, pripažįstamą 42-ose pasaulio šalyse. 😊