Išsipildymo akcijos padėka pyragų dienos proga Lietuvos Verslo Kolegijai

[][]