Išvykstamoji paskaita į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą

Spalio 25 dieną lekt. Mindaugas Stonis dalyvavo su studentais išvykstamojoje paskaitoje į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. 😊Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programos antro kurso studentai turėjo galimybę susipažinti tiesiogiai su policijos pareigūno darbu, policijos komisariato patalpomis. Klaipėdos aps. VPK Viešosios tvarkos Prevencijos skyriaus pareigūnė aprodė studentams įdiegtą itin modernią Klaipėdos miesto vaizdo stebėjimo sistemą, laikino sulaikymo patalpas, vaiko apklausos patalpą, operatyvaus valdymo patalpas, areštinės patalpas ir kt. ☺️ Studentai turėjo galimybę pamatyti ir policijos pareigūnų sporto salę bei šaudyklą.
Kai kurie studentai jau pasirinko, kad mielai atliks praktiką šiame komisariate ir toliau gilins žinias apie policijos pareigūnų darbą. Studentai liko sužavėti Klaipėdos aps. VPK pastatu, jo patalpomis, darbuotojais bei šiltu priėmimu.☺️