Įvadinis praktikų instruktažas TTI-16, TT-17, grupėms

Vyks  2020 m. kovo 5 d. 16:00 val. – auditorija tikslinama

Studentų dalyvavimas BŪTINAS
 
Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“ Šio susitikimo metu yra išdalinami parengti praktikos dokumentai bei yra suteikiama tolimesnė informacija.
 
Primename, jog laiku  neatsiskaičius praktikos ir jos nesigynus, bus laikoma akademine skola.
 
Studentai, turintys akademinių skolų nėra prileidžiami prie viešo diplominio darbo gynimo.
 
Studentai, kurie nepateikė jokios informacijos, prašome apie esamą situaciją kuo skubiau informuoti Kolegijos praktikos vadovę el paš[email protected]  iki 2020-03-02
[][]