Jaunimo socialinės reklamos konkursas „Korupcijos prevencija“.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos kartu su Lietuvos verslo kolegija teisės katedra skelbia jaunimo socialinės reklamos konkursą ,,Korupcijos prevencija”.
Socialinės reklamos kūrimo procesas, kuriuo siekiama, kad kiekvienas iš dalyvių suvoktų korupcijos problemos mąstą, jos neigiamas pasekmes ir kaip kiekvienas asmeniškai galėtų paveikti korupcijos problemos baigtį.
Konkurso trukmė – iki 2021 m. gruodžio 9 d.
Darbas turi būti autorinis kūrinys: sukurti idėją ir ją įgyvendinti: atlikti filmavimo ir (ar) piešimo, fotografavimo, montavimo ir kt. darbus turi konkurso dalyvis arba komandos nariai. Darbo išraiškos forma gali būti įvairi: foto koliažai, bet kokie kiti judantys vaizdai. Darbas turi atitikti techninius reikalavimus: trukmė: ne ilgesnė nei 2 minutės.
Dalyvis privalo užsiregistruoti el. paštu doc. Renata Šliažienė [email protected] 6. Darbą pateikti elektroninėje laikmenoje arba el. paštu [email protected]
Konkurso prizų fondas 500 eurų!
Laimėtojams pagal užimtas vietas skiriami prizai iki 250 eurų (pirmoji vieta), 150 eurų (antroji vieta) ir 100 eurų (trečioji vieta) vertės!