Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla mini 75 metų veiklos jubiliejų

Šiandien Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė ir Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus specialistė Viktorija Reliugaitė dalyvavo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 75 metų veiklos jubiliejuje. Šventės metu Lietuvos verslo kolegijos direktorė tarė sveikinimo žodį ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos vardu perdavė sveikinimus Lietuvos jūreivystės mokyklos direktoriui Vaclav Stankevič su gražiu veiklos jubiliejumi. 😊