Lietuvos verslo kolegija aktyviai bendradarbiauja su užimtumo tarnyba dėl moksleivių profesinio orientavimo

LTVK Verslo informacinio centro iniciatyva Kolegija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su užimtumo tarnyba dėl mokinių profesinio orientavimo ir karjeros konsultavimo. Vienos veiklos numatytos individualiam konsultavimui, kitos veiklos grupiniam konsultavimui ir profesiniam orientavimui.

Verslo informacinis centras kartu su Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriumi ryšium su pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi sukūrė „LTVK profesinio orientavimo ir karjeros konsultavimo dirbtuvės“ renginių ciklą, kurio metu moksleiviai lankysis Kolegijoje ir vyks jų profesinis orientavimas, karjeros konsultavimas bei įvairios interaktyvios veiklos. Šiandieną vyko pirmieji dirbtuvių užsiėmimai – individualios konsultacijos. Kolegijoje lankėsi gimnazistai ir vyko jų profesinis orientavimas, Kolegijos darbuotojai dalinosi savo sėkmingos karjeros istorijomis, moksleiviai sprendė profesijos pasirinkimo testus bei vyko Kahoot žaidimas. Sekančios dirbtuvės grupiniam konsultavimui numatytos lapkričio 28, 29 bei 30 dienomis.