Lietuvos verslo kolegija organizuoja nemokamą seminarą Užimtumo tarnybos veiklinimo koordinatorėms

Efektyvi ir efektinga komunikacija: kaip kalbėti, kad išgirstų ir atsimintų☺️
2024 m. kovo 13 d.
9:00 val. – 16:00 val.
Turgaus g. 21, Klaipėda, 502 a.
Efektyvi ir efektinga komunikacija. Pranešėja doc. Raimonda Tamoševičienė🗣️
Komunikacijos technikos ir strategijos

Google meet prisijungimas: https://meet.google.com/jnj-cqaw-ciq

Komunikacinė praktika:
* komunikacija raštu (elektroninio laiško, kvietimo, pasiūlymo rašymas, pristatymų / informacinių pranešimų rengimas),
* komunikacija žodžiu (skambučiai telefonu, nuotoliniai susitikimai).

Efektyvi ir efektinga komunikacija: teisiniai aspektai. Pranešėja doc. Renata Šliažienė🗣️
Efektyvi ir efektinga komunikacija: ilgalaikių santykių su verslu užmezgimas ir palaikymas. Pranešėja doc. Rasa Romerytė Šereikienė🗣️