Lietuvos verslo kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Matima Studio“

Tikimės abipusiai naudingo bendradarbiavimo. Lietuvos verslo kolegijoje didelis dėmesys yra skiriamas mokslo ir verslo sinergijai per įvairias bendradarbiavimo gaires: studentų praktikas, užsakomuosius taikomuosius tyrimus, organizuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus verslininkams ir kitas veiklas.