Lietuvos verslo kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Trakų rajono savivaldybe

Lietuvos verslo kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Trakų rajono savivaldybe.
Sausio 20 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Trakų rajono savivaldybe.
Lietuvos verslo kolegija atstovaujama direktorės doc. dr. Jurgitos Martinkienės kartu su Trakų rajono savivaldybe atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Abucevičienės pasirašė socialinių partnerių bendradarbiavimo sutartį.
Sutarties šalių bendradarbiavimas numatomas gerinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą, atliekant regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus, teikiant paslaugas verslui, tuo tikslu organizuojant mokymo procesą ir specialistų parengimą, specialistams kvalifikacijos kėlimą, rengiant mokslines-praktines konferencijas, seminarus, tuo pačiu įtraukiant Kolegijos studentus į organizuojamus renginius. Tikimės abipusiai naudingo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo.