Lietuvos verslo kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su West Ukrainian National University (Ternopil, Ukraine)

Lietuvos verslo kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su West Ukrainian National University (Ternopil, Ukraine). Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta Kolegijos steigėjos prof. dr. Angelės Lileikienės ir Lietuvos verslo kolegijos praktikų vadovės doc. Rasa Romerytė-Šereikienės iniciatyva.
Lietuvos verslo kolegija plečia tarptautinių socialinių partnerių ratą.🤩
Šis bendradarbiavimas bus naudingas abejoms aukštosioms mokykloms įvairiais aspektais, bendradarbiaujant tarptautiniuose projektuose, vystant taikomuosius mokslinius tyrimus bei kartu rengiant tarptautinius mokslinius straipsnius, vykdant mokymus ir seminarus tarptautiniu mastu bei vystant kitas tarptautines veiklas. Tikimės abipusiai naudingo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo.☺️