Lietuvos verslo kolegija pasirašė susitarimo memorandumą su Budapest Metropolitan University

Lietuvos verslo kolegija plečia tarptautinių socialinių partnerių ratą.🤩
Šis bendradarbiavimas bus naudingas abejoms aukštosioms mokykloms įvairiais aspektais, bendradarbiaujant tarptautiniuose projektuose, vystant taikomuosius mokslinius tyrimus bei kartu rengiant tarptautinius mokslinius straipsnius, vykdant mokymus ir seminarus tarptautiniu mastu bei vystant kitas tarptautines veiklas. Tikimės abipusiai naudingo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo.☺️