Lietuvos verslo kolegija pradeda vykdyti projektą Sustainable Alliance Manager: Learning Experience towards Collaborative Skills with Green Consciousness

Lietuvos verslo kolegija dalyvauja projekte kaip partnerinė institucija. Šiandieną vyko pirmoji „kickoff“ susitikimo sesija. Šiame susitikime vyko visų partnerių prisistatymas, taip pat prisistatė ir Kolegijos projekto komanda. Susitikime buvo aptartos projekto vykdymo gairės. ☺️