Lietuvos verslo kolegijai suteiktas didelis pripažinimas!

Lietuvos verslo kolegijos pateikta paraiška, buvo įvertinta teigiamai.
Studijų kokybės vertinimo centro pripažinimu, Lietuvos verslo kolegijos pateikta paraiška, buvo įvertinta teigiamai ir LTVK suteikta akademinio pripažinimo teisė!😊
Nuo šiol Lietuvos verslo kolegija turi teisę vertinti besikreipiančiųjų pateiktus dokumentus (užsienyje įgytas kvalifikacijas) priimant akademinio pripažinimo sprendimus. 😊