Lietuvos verslo kolegijoje Erasmus + dėstymo vizitas.

Lietuvos verslo kolegija aktyviai vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavią bei Erasmus + mainus.

Lietuvos verslo kolegijoje pagal Erasmus+ programą, dėstymo vizitu, spalio 25-28 dienomis lankėsi dėstytoja Svetlana Štale iš Riga Technical University. Dėstytoja Lietuvos verslo kolegijos studentams dėstė Statistical analysis dalyką.