Lietuvos verslo kolegijoje šiandieną vyksta akademinės tarybos posėdis

Posėdžio metu svarstomi strategiškai svarbūs klausimai: Vadybos studijų krypties savianalizė, Teisės studijų krypties savianalizė bei kiti klausimai.😊