Lietuvos verslo kolegijoje vyko išorinis auditas

Kokybės standartų diegimas ir laikymasis yra viena iš svarbių Kolegijos veiklos sričių. Užtikrinti veiklos kokybę aukštojoje mokykloje padeda vidinis ir išorinis visų vykstančių procesų auditavimas.😊
Vasario 9 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyko išorinis veiklos auditas kurį atliko DNV Lithuania auditorius Valeras Kildišas. UAB – DNV – akredituota tarptautinė ir viena didžiausių pasaulyje atitikties vertinimo bendrovė. 😊Sertifikavimo sritis: aukštasis mokslas, socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, suaugusiųjų profesinius mokymas, kvalifikacijos tobulinimas. Audito kriterijai: vadybos sistemos standarto reikalavimai – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, apibrėžti vadybos sistemos procesai ir dokumentacija. Pagrindiniai audito tiksliai: vadybos sistemos atitikties standarto reikalavimams nustatymas, vadybos sistemos veiksmingumo įvertinimas užtikrinant, kad organizacija pajėgi vykdyti taikytinus įstatymų, įgyvendinamųjų teisės aktų ir sutartinius reikalavimus ir pasiekti nustatytus tikslus, bei galimų vadybos sistemos gerinimo sričių identifikavimas. 😊 Audito metu buvo audituojama: organizacijos vadovybė, studijų, profesinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei mokslo tiriamosios ir taikomosios veiklos valdymas, personalo valdymas, ištekliai bei vadybos sistema. Tikime, kad tokio pobūdžio auditas padės išskirti organizacijos stipriąsias puses ir dar labiau sustiprinti veiklą. 😊