Lietuvos verslo kolegijoje vyko vadybos, turizmo ir komunikacijos katedrų konferencija: – LYDERYSTĖS VAIDMUO POKYČIŲ SANDŪROJE

Lietuvos verslo kolegijoje vyko vadybos, turizmo ir komunikacija katedrų konferencija Lietuvos verslo kolegijoje kartą per metus katedros organizuoja konferencijas kurių metu yra svarstomos šių dienų aktualijos pagal katedrų mokslo ir studijų sritis.
Lietuvos verslo kolegijoje vyko vadybos, turizmo ir komunikacijos katedrų konferencija: – LYDERYSTĖS VAIDMUO POKYČIŲ SANDŪROJE.🤓
Konferenciją taip pat buvo galima stebėti nuotoliniu būdu. Katedros sukvietė studentus, dėstytojus ir Kolegijos bendruomenę svarstyti aktualias visuomenės problemas. Konferencijos metu buvo skaitomi šių dienų aktualijas atitinkantys pranešimai: „Naviguojant per iššūkius: lyderystės vaidmuo stiprinant UAB „Vlantana“ komandas“ pranešėjas Indrė Strėbaliūtė – Kliminskė UAB „Vlantana“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė, „Uostų kompanijų prisitaikymas prie geopolitinės situacijos“ pranešėjas Robertas Valantiejus Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos vykdomasis direktorius, „Atsparumo ugdymas: lyderystės pamokos kaip valdyti pokyčius“ pranešėjas Evaldas Kaziulis RNDN Group pardavimų direktorius.
Dėkojame konferencijos pranešėjams už pristatytus aktualius pranešimus ir konferencijos dalyviams už konstruktyvias diskusijas.🤩