Lietuvos verslo kolegijos dėstytojai aktyviai dalyvauja Erasmus+ mainuose

Ekonomikos katedros profesorius dr. Valentinas Navickas stažavosi pagal Erasmus+ mainų programą Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Vengrijoje.🤓
Vizito metu profesorius susipažino su universitetu, jo struktūra bei darbuotojais. 🤓Taip pat universiteto studentams buvo pravestas paskaitų ciklas: „Development Economics“ (Introduction to Development Economics; Free economic zones and development; Urbanization: Theory and Practice.😊