Lietuvos verslo kolegijos Ekonomikos katedros lektorė Daiva Viningienė lankėsi Portugalijoje Evoros universitete

Šių metų gegužės 8-12 d. Ekonomikos katedros lektorė Daiva Viningienė lankėsi Portugalijoje Evoros universitete (Universideda de Evora), kur vyko pagal Erasmus dėstytojų mobilumo programą. Per penkias vizito dienas lektorė pravedė keturias paskaitas II kurso verslo administravimo studentams bei diskutavo apie Lietuvos ir Portugalijos ekonomiką, verslo aplinką ir sąlygas. Vizito metu lektorė susitiko su Evoros universiteto `Erasmus koordinatore Leonor Vacas bei jos kolega profesoriumi Paulo Resende da Silva. Portugalų kolegos buvo dėmesingi, svetingi, organizavo susitikimus su studentais, aprodė XVI amžiuje jėzuitų įkurtą mokymo įstaigą, bei gražų senovinį Evoros miestą. Atsisveikindami su portugalų kolegomis sutarėm vėl susitikti, Leonor Vacas žadėjo atvykti į Lietuvą ir aplankyti mūsų Kolegiją.☺️