Lietuvos verslo kolegijos Jubiliejinė 15–oji Tarptautinė, mokslinė, metodinė, praktinė konferencija „Darni regiono plėtra: Ekonomikos, Vadybos, Technologijų ir Teisės galimybės 2023.“

Lietuvos verslo kolegijoje spalio 6 – 7 dienomis vyko Jubiliejinė 15–oji Tarptautinė, mokslinė, metodinė, praktinė konferencija „Darni regiono plėtra: Ekonomikos, Vadybos, Technologijų ir Teisės galimybės 2023.“ 🌿
Lietuvos verslo kolegija konferencija organizuoja kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe bei Klaipėdos pramonės ir prekybos amatų rūmais. užsienio šalių universitetais (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő, Hungary Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa, Turība University, South-West University Neofit Rilski, Czestochowa University of Technology, Mediterranean University of Albania, Ivan Franko National University of Lviv, University of Tetova, Alexander Dubček University of Trenčín, Easter European Development Agency, Slovak Republic, European Institute of Further Education). 🌿
Sveikinimo žodžiais konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos verslo kolegijos steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė, Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė, Lietuvos garbės konsulas Ukrainoje, Poltavos regione Volodymyr Pylypenko, European Institute of further Education prezidentas Dr.h.c. mult., JUDr., Mgr., PhD., LL.M, MBA, Honor. Prof. Mult., Jozef Zat`ko, Kyiv National University of technology and design rektorius Prof. Dr. Ian Gryshchenko. 🌿
Džiaugiamės Jubiliejinės 15–osios Tarptautinės, mokslinės, metodinės, praktinės konferencijos „Darni regiono plėtra: Ekonomikos, Vadybos, Technologijų ir Teisės galimybės 2023“ populiarumu. Konferencijoje sudalyvavo pusantro šimto dalyvių, buvo pristatyti 56 pranešimai, kuriuos parengė per 100 mokslininkų ir jaunųjų tyrėjų atstovaujančių 37 aukštąsias mokyklas bei 18 šalių. Parengti ir recenzuoti moksliniai straipsniai publikuoti Lietuvos verslo kolegijos moksliniame žurnale ,,Vadyba“. Dėkojame visiems dalyvavusiems konferencijoje, rengusiems straipsnius ir pranešimus bei prisidėjusiems prie konferencijos organizavimo ir įgyvendinimo. 🤓🌿