Lietuvos verslo kolegijos komanda lankėsi Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Vieni iš ilgamečių Kolegijos partnerių yra Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras su kuriuo Kolegija palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius įvairiose sferose. Kolegija strategiškai aktyviai vykdo moksleivių profesinį orientavimą ir karjeros konsultavimą. ☺️
Šiandieną KEGPMC lankėsi Kolegijos Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus vadovas Modestas Vaikšnoras, kuris moksleiviams pristatė aukštąją mokyklą, studijų tęstinumo galimybes, studentiškas, mokslines veiklas bei tarptautines galimybes bei SPKS specialistė Viktorija Reliugaitė pravedė centro moksleiviams interaktyvų žaidimą Kahoot. ☺️
Susitikimo metu taip pat buvo įteiktos Lietuvos verslo kolegijos direktorės padėkos KEGPMC mokytojoms parengusioms gėlių kompozicijas Kolegijos tarptautinei konferencijai. Po karjeros konsultavimo LTVK komanda kartu su KEGPMC karjeros specialistu Vilhelmu Simėnu (LTVK absolventu) prie arbatos puodelio aptarė šiandienines mokslo ir studijų tendencijas.🤩
Džiaugiamės sulaukę gausaus būrio moksleivių ir dėkojame KEGPMC vadovybei ir komandai už puikiai suorganizuotą vizitą ir šiltą priėmimą. ☺️
Aukime kartu!